Mám si kočku pojistit? TIP#096

Právníci a pojišťováci by vám samozřejmě řekli, že kočku je třeba rozhodně pojistit. V praxi je ale nutné se na to dívat trochu jinak. 

Kdy je tedy vhodné kočku pojistit? Pokud hrozí, že způsobí nějakou škodu. U kočky čistě domácí je to málo pravděpodobné (může vám ale utéci), u té venkovní k tomu dojít může. Něco rozbije, někoho poškrábe nebo  jinak zraní, zničí mu oblečení či věc, způsobí dopravní nehodu.

Můžete si zkusit kočku pojistit i zdravotně, a tím ušetřit za výlohy při nějaké té nemoci či úrazu. „Pojištění veterinární péče“ se pohybuje v rozmezí od 1800 do 2900 Kč, je samozřejmě opravdu úrazové a má nějaký roční limit plnění.

Existuje i pojištění pro případ zatoulání či odcizení. Pomůže vám s úhradou nákladů na nalezení zvířete. Při nenalezení pak můžete dostat náhradu v podobě pořizovací hodnoty zvířete. 

Rozhodnutí je na vás. Kočka není pes, kde případné škody způsobené někomu dalšímu mohou být vyšší, stejně jako jsou zpravidla vyšší i náklady u veterináře.