Jak je to s kočkami v nájemním bytě TIP#075

V roce 2014 přinesl nový Občanský zákoník zásadní změnu. Od té doby není možné, aby pronajímatel bytu smluvně zakázal chování kočky či psa. Realita je ale jiná, a tak to stále má dva zásadní háčky. 

Ten první je, že chováním koček či psů stále nesmíte pronajímateli či ostatním obyvatelům domů způsobovat nepřiměřené potíže. A druhým pak nepříliš férový, ale reálný fakt – pokud si pronajímatel prostě usmyslí, že si kočku ve vašem bytě nepřeje, těžko s tím něco uděláte. 

Nový Občanský zákon sice jasně určuje, že pořízení kočky nemůže být důvodem k ukončení nájmu (u podnájmu je otázkou), ale v praxi uděláte lépe, pokud se vstupu do takového sporu vyhnete. S pronajímatelem je prostě vždy lepší otázku pořízení kočky (ale i psa) probrat předem a získat alespoň slovní souhlas. Budete mít případně i příležitost vysvětlit, jaká je vaše představa a odstranit tak možné obavy druhé strany.  

Jisté je, že kočka zcela určitě alespoň mírně poničí bydlení i vybavení. Pokud je nábytek váš, žádný problém, ale může jít o okna, dveře, podlahy i další vybavení bytu. Takovou věc můžete vyřešit dohodou (dodatkem ve smlouvě) o uvedení do původního stavu v okamžiku ukončení nájmu.  

TIP: Chcete-li právní výklad, zkuste Chov zvířete v pronajatém bytě od Advokátní kanceláře Grinacová & Šulc.

V souvislosti s chovem zvířete se mohou objevit i náklady na údržbu společných prostor. U koček nepříliš časté, u psa naopak poměrně běžné. Takže i na toto pamatujte.