Odpovídám za škodu způsobenou kočkou? TIP#066

Škoda způsobená zvířetem, tedy i kočkou, jde za vlastníkem zvířete. Vcelku jasně to bylo už dříve dáno zákonem: „poškodilo-li někoho zvíře, odpovídá za to ten, kdo je k tomu popouzel, dráždil, neb opominul je opatrovati. Kdo zvíře chová, odpovídá, nedokáže-li, že se postaral o potřebné opatrování a dohled.

V novém občanském zákoníku došlo k zavedení nového chápání zvířete – v § 494 je stanoveno, že už není věcí. Ustanovení o věcech se pak na živé zvíře použije pouze v rozsahu, ve kterém neodporuje jeho povaze.

Nárok na náhradu škody způsobenou zvířetem tak nastává naplněním tří předpokladů. Škodní událost je způsobena zvířetem, vznikla škoda a je zde příčinná souvislost mezi událostí a vznikem škody. 

V praxi to může znamenat to, že budete hradit škodu způsobenou útokem psa v podobě poškození oděvu či zranění osoby. Stejně tak jako v případě, kdy vám uteče zvíře a vběhne pod auto (může jít o škody v desítkách až stovkách tisíc). Dostatečné zabezpečení, aby ke škodě nedošlo, je tak v zájmu a záležitostí majitele.

Celé je to klasicky právně komplikované (viz například ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZVÍŘETEM). 

Takže zcela určitě nepodceňovat. Naštěstí si můžete jednoduše sjednat pojištění, které se bude týkat nejen škod na věcech, ale i zdraví. Ať už přímé, nebo jako součást pojištění domácnosti.